GeoGebra-siden

Her findes en række interaktive eksempler på bl.a forskellige egenskaber ved funktioner og andre emner, der med fordel kan udforskes interaktivt.

Interaktive eksempler

Lineære funktioner 1 Et eksempel, hvor man kan eksperimentere med værdien af henholdsvis a og b for en lineær funktion med forskriften f(x) = ax + b.
Lineære funktioner 2 Et eksempel, hvor man kan eksperimentere med at ændre skæringspunkterne med akserne for en lineær funktion med forskriften f(x) = ax + b.
Lineær vækst I dette eksempel illustreres den type vækst, der kendetegner lineære funktioner.
Lineær regression I dette eksempel kan man flytte rundt på en række punkter og se, hvordan det påvirker regressionslinjen.
Eksponentialfunktioner 1 Et eksempel, hvor man kan eksperimentere med værdien af henholdsvis a og b for en eksponentialfunktion med forskriften f(x) = b*a^x.
Eksponentialfunktioner 2 I dette eksempel illustreres den type vækst, der kendetegner eksponentialfunktioner.
Eksponentialfunktioner 3 I dette eksempel illustreres konceptet om fordoblingskonstanten for eksponentialfunktioner.
Eksponentialfunktioner 4 I dette eksempel illustreres konceptet om halveringskonstanten for eksponentialfunktioner.
Potensfunktioner 1 Et eksempel, hvor man kan eksperimentere med værdien af henholdsvis a og b for en potensfunktion med forskriften f(x) = b*x^a.
Potensfunktioner 2
I dette eksempel illustreres den type vækst, der kendetegner voksende potensfunktioner.
Potensfunktioner 3 I dette eksempel illustreres den type vækst, der kendetegner aftagende potensfunktioner.
Enhedscirklen I dette eksempel illustreres definitionen af sinus og cosinus, og man kan eksperimentere med at ændre på vinklen for et linjestykke og se, hvordan sinus og cosinus ændres.
Andengradspolynomier Et eksempel, hvor man kan eksperimentere med værdien af henholdsvis a, b og c for et andengradspolynomium med forskriften f(x) = ax2 + bx + c.
Andengradspolynomier 2 Et eksempel, hvor symmetrien af en parabel omkring toppunktet illusteres.
Andengradspolynomier 3 Et eksempel, hvor en parabel kan parallelforskydes ift. origo.
Differentiation 1 Illustration af princippet om at tilnærme tangenten med sekanter i differentialregningen.
Differentiation 2 Illustration af hvordan en tangent til en funktion ændrer sig i takt med, at x0 ændres.
Integralregning 1 Illustration af over- og undersummer, hvor de kan ses at nærme sig hinanden ved en forøgelse af antallet af inddelinger.